Tất cả vì học sinh thân yêu===///====

Có 34 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)

(Tải File đính kèm)

543/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 24-02-2022
2 Công văn về việc tăng cường đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch COVID-19

(Tải File đính kèm)

77/SGDĐT-VPVăn bản của Bộ, Sở 09-02-2022
3 Công văn về việc tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ, Sở 28-01-2022
4 Công văn về việc ứng phó vơi biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) tại các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm)

13/SGDĐT-CTTTVăn bản của Bộ, Sở 06-01-2022
5 Công văn về việc hướng dẫn các cơ quan tổ chức, thực hiện đúng thể thức đối với văn bản sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

(Tải File đính kèm)

3759/SNV-CCVTLTVăn bản của Bộ, Sở 31-12-2021
6 Công văn về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ, Sở 27-12-2021
7 Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Tải File đính kèm)

29/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 30-11-2021
8 Công văn về việc hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học, học trực tuyến

(Tải File đính kèm)

1545/CATTT-NCSCVăn bản của Bộ, Sở 23-11-2021
9 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 24-08-2021
10 Công văn v/v triển khi thực hiện mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

971/BGDĐT-NGCBQLGDVăn bản của Bộ, Sở 04-06-2021
11 Quyết định về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020

(Tải File đính kèm)

567/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 02-04-2021
12 Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, đã được bổ sung bởi thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

51/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 02-04-2021
13 Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

47/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 31-03-2021
14 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

(Tải File đính kèm)

01/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ, Sở 04-03-2021
15 Thông tư 5 của chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

(Tải File đính kèm)

5/2020/TT-BNVVăn bản của Bộ, Sở 25-02-2021
123