Tất cả vì học sinh thân yêu===///====

Có 180 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử tại các cơ quan tổ chức

(Tải File đính kèm)

2599/UBND-NVVăn bản của Thành phố, Quận 31-12-2021
2 Kế hoạch thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP năm 2020

(Tải File đính kèm)

490/KH-UBNDVăn bản của Thành phố, Quận 31-12-2021
3 Công văn về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

14048/VP-KGVXVăn bản của Thành phố, Quận 23-12-2021
4 Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

(Tải File đính kèm)

448/KH-UBNDVăn bản của Thành phố, Quận 04-12-2021
5 Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

824/TB-UBNDVăn bản của Thành phố, Quận 04-12-2021
6 Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung, tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ GDĐT ban hành 4024/SGDĐT-TCCBVăn bản của Thành phố, Quận 30-11-2021
7 Công văn về việc điều chỉnh một số nội dung, tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ GDĐT ban hành

(Tải File đính kèm)

4024/SGDĐT-TCCBVăn bản của Thành phố, Quận 30-11-2021
8 Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình "Xây dựng Trường học xanh- Vì một Hà Nội xanh" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

3739/KH-STNMT-SGDĐTVăn bản của Thành phố, Quận 23-11-2021
9 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới 3668/HDLN:SGDĐT-YTVăn bản của Thành phố, Quận 29-10-2021
10 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

(Tải File đính kèm)

3668/HDLN:SGDĐT-YTVăn bản của Thành phố, Quận 29-10-2021
11 Công văn về việc báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

3626/SGDĐT-KHTCVăn bản của Thành phố, Quận 25-10-2021
12 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

3543/KH-SGDĐTVăn bản của Thành phố, Quận 25-10-2021
13 Công văn v/v thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của chính phủ

(Tải File đính kèm)

3608/SGDĐT-KHTCVăn bản của Thành phố, Quận 20-10-2021
14 Công văn v/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố

(Tải File đính kèm)

3375/SGDĐT-CTTTVăn bản của Thành phố, Quận 29-09-2021
15 Công văn v/v đảm bảo an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

3350/SGDĐT-CTTTVăn bản của Thành phố, Quận 24-09-2021
12345678910...>>