Tất cả vì học sinh thân yêu===///====
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn27857
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14210
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13731
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13247
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13160
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn12892
7 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12665
8 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn12584
9 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12579
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12130
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn11825
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn10486
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10348
14 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9180
15 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn9150
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7366
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7256
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6562
19 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6318
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn5997
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn5922
22 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5848
23 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn5819
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5497
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5143
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn4908
27 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn4827
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3972
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3528
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2937
31 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2583
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2527
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2026
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1875
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn161

 

 

 

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

 

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON LONG BIÊN

Địa chỉ:Tổ 23, Phường Long Biên,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Đỗ Thị Thanh Nhâm
Liên hệ: SĐT 0438753133- Fax:| Email: mnlongbien@longbien.edu.vn

 

 

 

98