Tất cả vì học sinh thân yêu===///====

Điạ chỉ: Tổ 23 Phường Long Biên. Quận Long Biên. Hà Nội

Điện thoại: 0438753133

Email: mnlongbien@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Đỗ Thị Thanh Nhâm
Đỗ Thị Thanh Nhâm

Ngày sinh: 4/11/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Đông - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Viên chức

Điện thoại cơ quan: 0438753133

Hiệu phó

Trần Thị Thư Trang
Trần Thị Thư Trang

Ngày sinh: 29/2/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tổ 1 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Viên chức

Email liên lạc: Quản lýchuyên môn

Quản lý chuyên môn
Nguyễn Phương Hạnh
Nguyễn Phương Hạnh

Ngày sinh: 13/2/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tổ 19 Long Biên - long Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Viên chức

Điện thoại riêng: 016927554600

Email liên lạc: phuonghanh1302@gmail.com

Hiệu phó nuôi dưỡng