Tất cả vì học sinh thân yêu===///====
Tổ 23 - phường Long Biên - Quận Long Biên - thành phố Hà Nội