Tất cả vì học sinh thân yêu===///====
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn26749
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn13694
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn12616
4 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn12335
5 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn12269
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn12072
7 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12027
8 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn11890
9 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn11632
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn11475
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn11058
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn10096
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn8992
14 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn7769
15 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn7590
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7069
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn6985
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6392
19 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5328
20 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn5222
21 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5207
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn5179
23 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn5092
24 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn4502
25 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn4140
26 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn3959
27 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn3699
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3563
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3131
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2634
31 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2287
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2279
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn1870
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1384

152