Tất cả vì học sinh thân yêu===///====

Có 114 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch hội thi ' Rung chuông vàng' Năm 2022 27/Kh-MNLBVăn bản của Nhà trường 12-05-2022
2 Quyết định công bố công khai quyết toán thu-chi ngân sách năm 2021

(Tải File đính kèm)

15/QĐ-MNLBVăn bản của Nhà trường 12-04-2022
3 Thông báo niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi quý I năm 2022

(Tải File đính kèm)

08/TB-MNLBVăn bản của Nhà trường 11-04-2022
4 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

10/KH-MNLBVăn bản của Nhà trường 07-03-2022
5 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Nhà trường 28-02-2022
6 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

04/BC-MNLBVăn bản của Nhà trường 21-02-2022
7 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

07/KH-MNLBVăn bản của Nhà trường 09-02-2022
8 Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2022

(Tải File đính kèm)

06/KH-MNLBVăn bản của Nhà trường 28-01-2022
9 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

03/BC-MNLBVăn bản của Nhà trường 19-01-2022
10 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

05/QĐ-MNLBVăn bản của Nhà trường 17-01-2022
11 Thông báo niêm yết công khai quản lý, sử sụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp

(Tải File đính kèm)

02/TB-MNLBVăn bản của Nhà trường 17-01-2022
12 Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2022

(Tải File đính kèm)

01/KH-MNLBVăn bản của Nhà trường 05-01-2022
13 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Nhà trường 28-12-2021
14 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

44/BC-MNLBVăn bản của Nhà trường 22-12-2021
15 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

68/KH-MNLBVăn bản của Nhà trường 03-12-2021
12345678